Jesteś tutaj:

Autor: Ilona Nowak

Zapraszamy na Imprezę świadomościową promującą rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z Powiatu Włoszczowskiego

Powiat Włoszczowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zapraszają na Imprezę świadomościową promującą rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z Powiatu Włoszczowskiego, która odbędzie się w niedzielę 29 maja 2022 r, na obiektach Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie. Wydarzenie będzie realizowane w ramach projektu BEZ BARIER, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Więcej „Zapraszamy na Imprezę świadomościową promującą rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z Powiatu Włoszczowskiego”

Informacja o bezpłatnym poradnictwie prawnym w ramach projektu „Bez barier”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje , ze w ramach projektu „Bez barier”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, istniej możliwość skorzystania przez beneficjentów projektu z bezpłatnego poradnictwa prawnego w ramach dyżurów w dniach:

04.09.2019

13.09.2019.

18.09.2019

02.10.2019

16.10.2019

30.010.2019

06.11.2019

20.11.2019

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, z pracownikiem Centrum Iloną Piech w celu ustalenia konkretnej godziny spotkania.

Tel. 41 39 44 993

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi trenera na rzecz projektu pn. „BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na   Świadczenie usługi trenera na rzecz projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zapytanie ofertowe TRENER

Załącznik nr 4

Załacznik nr 3

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1

Zapytanie ofert.trener(doc)

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na dostawę produktów wchodzących w skład posiłków regeneracyjnych pomocy niepełnosprawnym beneficjentom projektu BEZ BARIER realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

PRODUKTY

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na Świadczenie usług trenera  projektu BEZ BARIER realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na Świadczenie usług polegających na pomocy niepełnosprawnym beneficjentom projektu BEZ BARIER realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

OSOBA DO POMOCY

Zapytanie ofertowe na Dostawę produktów na rzecz projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na Dostawę produktów na rzecz projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe produkty

Załącznik nr 1 produkty

Załącznik nr 2 produkty

Zap.ofert.

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług polegających na pomocy niepełnosprawnym beneficjentom podczas treningów sportowych w ramach projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług polegających na pomocy niepełnosprawnym beneficjentom podczas treningów sportowych w ramach projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Pliki do pobrania :

Zapytanie ofertowe prac.tech.

Zapytanie os.tech.

Załącznik nr 1 os.tech

Załącznik nr 2 os.tech

Załacznik nr 3 os.tech

Załącznik nr 4 os.tech

 

Zapytanie ofertowe : Dostawę odzieży oraz butów sportowych na rzecz projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na Dostawę odzieży oraz butów sportowych na rzecz projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do góry