Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2010

Zespół interwencji kryzysowej

Interwencja kryzysowa, w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (art. 47), to zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. Warto wspomnieć, iż interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
Zakres świadczonych usług

Zakres usług świadczonych przez Zespół Interwencji Kryzysowej obejmuje:

pomoc psychologiczną
pomoc prawną
poradnictwo rodzinne

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczną to poradnictwo i konsultacje psychologiczne w zakresie takich problemów jak:

przemoc w rodzinie (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna),
konflikty rodzinne, małżeńskie, itp.
przemoc seksualna wobec dorosłych i dzieci,
inne problemy psychospołeczne- samobójstwa, agresja, żałoba, itd.

Pomoc prawna

Pomoc prawną to poradnictwo i konsultacje prawne w zakresie:

prawa rodzinnego i opiekuńczego,
zabezpieczenia społecznego,
ochrony praw lokatorów,
prawa karnego i administracyjnego.

pomoc prawna udzielana jest również poprzez przygotowywanie pism procesowych. Nie obejmuje ona reprezentowania klienta przed sądami.
Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo rodzinne kierowane jest do osób i rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, związane np. z trudnościami w nauce i kryzysami emocjonalnymi. Ponadto poradnictwo może wspierać rodziny borykające się z problemami alkoholowymi, bezrobociem, brakiem środków finansowych, będące w różnych sytuacjach kryzysowych.
Kiedy skorzystać z pomocy?

Jeżeli:

Doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem,
Za dużo pijesz (zażywasz) lub robi to Twój bliski,
Trudno Ci porozumieć się z dziećmi, partnerem, rodzicami,
Trudno Ci poradzić sobie z bólem po stracie bliskiej osoby,
Nie chce Ci się żyć, masz myśli samobójcze,
Czujesz się zagubiony i samotny,
Przeżywasz różne problemy życiowe i nie wiesz jak sobie z nimi radzić

Pomoc udzielana przez Zespół Interwencji Kryzysowej jest BEZPŁATNA
CZEKAMY NA CIEBIE
Kontakt

Przyjdź, zadzwoń lub napisz do Zespołu Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie!!!

Nasz adres:
Zespół Interwencji Kryzysowej
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
Półpiętro, pokój 114
Telefon/fax.: (041) 39 41 310

Tel. kom. 504 754 393
E-mail: pik@pcprwloszczowa.pl
Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Do góry