Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2021

07 STYCZNIA 2022 r. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE BĘDZIE NIECZYNNE

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie Nr 16/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w zamian za święto 01  stycznia 2022 r. przypadające w sobotę, w dniu 07 stycznia 2022 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie będzie nieczynne.

Powiatowy Program Działań na rzecz osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w załączeniu przedstawia Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028 – Uchwała Nr XXXIV242/21  Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Do pobrania:

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028

 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w załączeniu przedstawia Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024 – Uchwała Nr XXXIV/243/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Do pobrania:

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024

W Wigilię 24 grudnia 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie będzie nieczynne

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie Nr 15/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w zamian za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w sobotę, w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie będzie nieczynne.

Ogłoszenie – nabór wolontariuszy

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej ogłasza nabór wolontariuszy do pomocy dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych w zakresie wsparcia edukacyjnego.

Zgodnie z zapisami ustawy art. 66 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) osoba ubiegająca się o wolontariat powinna spełniać następujące wymagania:

– musi być pełnoletnia;

– nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

– wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie do 23 grudnia 2021 r. w godz. 730-1530 lub pod numerem telefonu
41 39 44 993
(od poniedziałku-do piątku).

Do góry