Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2022

Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków PFRON na 2022 r.

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego na posiedzeniu w dniu 07 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2021 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie rozpoczyna rozpatrywanie wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne w zakresie: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne oraz likwidację barier.

Do pobrania:

Załącznik Nr 1 turnusy rehabilitacyjne

Załącznik Nr 2. przedmioty ortopedyczne

Załącznik Nr 3. bariery architektoniczne

Załącznik Nr 4. sport, kultura, rekreacja i turystyka

 

Zapytanie ofertowe: Organizacja i realizacja szkolenia kompetencyjnego dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego pn. „Organizacja i realizacja szkolenia kompetencyjnego dla rodzin zastępczych”  w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – szkolenie RZ

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

Formularz oferty

Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie ofertowe – „Zakup i dostawa sprzętu pomocniczego do nauki, ochrony zdrowia oraz wyposażenia indywidualnego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa sprzętu pomocniczego do nauki, ochrony zdrowia oraz wyposażenia indywidualnego”  w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Informacja o unieważnieniu oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

 

Do góry