Jesteś tutaj:

Miesiąc: sierpień 2020

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert dotyczących  zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9 IV: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

BIP PCPR Link do zapytania

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

Informacja o unieważnieniu Cz. I i III

Informacja dotycząca: Projektu Kompleksowej Rehabilitacji

Trwa nabór do projektu ,, Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Program skierowany jest do osób które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy.

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest uzyskanie przez uczestnika Programu zatrudnienie na otwartym rynku pracy lub założenie dzielności gospodarczej. Podczas rehabilitacji kompleksowej realizowane są trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny.

W powrocie do aktywności zawodowej pomogą środki Rehabilitacji Kompleksowej zlokalizowane w czterech województwach: mazowieckim, lubelskim, śląskim i wielkopolskim.

Osoby w województwa świętokrzyskiego zostaną skierowane do Sanatorium Uzdrowiskowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne. Średni czas jaki uczestnik spędzi w ośrodku to 6  miesięcy- ustalane wg indywidualnych potrzeb.

Rekrutacja trwa od lipca 2019 do września 2021. W pilotażowym programie weźmie udział 600 osób ( po ok. 150 osób na środek/ 50 rocznie)

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Oddziału Świętokrzyskiego PFROIN- Żanetą Oczeretko pod nr tel. 41 230 97 00 lub e-mail: zoczeretk@pfron.org.pl

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług asystenckich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert na świadczenie usług przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Zapytanie – asystent osobisty osoby niepeł.

Zapytanie ofert.aoon-wersja dla czytn.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Unieważnienie

Zbiorowy transport uczestników projektu BEZ BARIER

W związku z realizacją projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zbiorowy transport zgodnie z zapytaniem.

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie na usługę transportową

W związku z realizacją projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę transportową na wyjazd na Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Seniorów zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Załączniki:

Zapytanie ofertowe na zbiorowy transport autokarowy

W związku z realizacją projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zbiorowy transport autokarowy zgodnie z zapytaniem.
Załączniki
Informacja o wyborze oferty

Do góry