Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2021

Zapytanie ofertowe -zakup i dostawa odżywek typu Gaine i wody mineralnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert  zakresie dostawy odżywek oraz wody mineralnej na rzecz beneficjentów  projektu  BEZ BARIER” w 2020 r., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Zap.ofertowe 26.01.2021 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Do góry