Jesteś tutaj:

Miesiąc: marzec 2023

Nauka języka migowego

Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków w systemie iPFRON

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących  w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania znajdują się w serwisie iPFRON+:

https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/

30 KWIETNIA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROJEKTU REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, 30 kwietnia upływa termin składania wniosków do projektu  „Wypracowanie
i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

To program przekwalifikowania zawodowego, skierowany do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść na rynek pracy.

Warto podkreślić unikatowe podejście do rehabilitacji w tym programie. Jednocześnie odbywa się rehabilitacja zawodowa, psychospołeczna
i medyczna. Brak jest narzucanego z góry katalogu szkoleń. Każda osoba jest traktowana indywidualnie i wspólnie ze specjalistami decyduje o swojej ścieżce. W Ośrodku możesz zdobyć nowy zawód dostosowany do obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz swój stan zdrowia. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

 Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Dolnośląski PFRON
ul. Szewska 6/7 , 50-053 Wrocław
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”

 

 

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i II

                                                          KOMUNIKAT                                                           

Aktywny Samorząd 2023

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i II

W dniu 02 lutego 2023 roku Zarząd PFRON zatwierdził dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2023 ROKU:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 5. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego, zakupionego w ramach programu,
 6. Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 8. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 9. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 10. Obszar C Zadania 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 11. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II:

– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wnioski można składać w terminie

Moduł I –  od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Moduł II –  od 1 marca do 31 marca 2023 roku

(rok akademicki/szkolny 2022/2023)

Moduł II –  od 11 września do 10 października 2023 roku

(rok akademicki/szkolny 2023/2024)

 Za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnego na stronie https://sow.pfron.org.pl 

lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pok. 207

 

Do góry