Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2020

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert dotyczących  zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9 IV: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do zamówienia BIP

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

Zapytanie ofertowe

W dniu 29.07.2020 nastąpiła zmiana specyfikacji zamówienia oraz przedłużenie terminu złożenia ofert.

W załączniku zmiany.

informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

Pytanie i odpowiedź

zapytanie ofertowe odpowiedź do pytania

Informacja o wyborze oferty Część I

Informacja o uniewaznieniu Części II

Organizacja pobytów wspierająco szkoleniowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Część 1- Zorganizowanie w miejscowości położonej na terenie Polski,  atrakcyjnej turystycznie nad Polskim Morzem,  7-dniowego pobytu wspierająco-szkoleniowego dla  uczestników projektu pn. ,,BEZ BARIER”

Część 2- Zorganizowanie w miejscowości położonej na terenie Polski,  atrakcyjnej turystycznie, w Tatrach Polskich 7-dniowego pobytu wspierająco-szkoleniowego dla  uczestników projektu pn. ,,BEZ BARIER”na potrzeby projektu pn. ,,BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Szczegóły w poniższym linku.

W dniu 31.07.2020r nastąpiło otwarcie ofert. Poniżej informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie o grupie kapitałowej.

Link do zamówienia Organizacja pobytów wspierających BIP

 

 

Rozeznanie rynku na zakup i dostawę środków ochrony osobistej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert dotyczącą: zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla wychowanków  umieszczonych w pieczy zastępczej i ich opiekunów w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, zwanego dalej „Projektem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Szczegóły w załącznikach:

Rozeznanie rynku

Formularz oferty

Oświadczenia – zał. 3 i 4

WZÓR UMOWY

Unieważnienie postępowania z dnia 24.07.2020r. Poniżej pismo

Unieważnienie

Zbiorowy transport autokarowy

W związku z realizacją projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zbiorowy transport autokarowy zgodnie z zapytaniem.
Załączniki:
Informacja o unieważnieniu postępowania.

Organizacja pobytów wspierająco-szkoleniowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Część 1- Zorganizowanie w miejscowości położonej na terenie Polski,  atrakcyjnej turystycznie nad Polskim Morzem,  7-dniowego pobytu wspierająco-szkoleniowego dla  uczestników projektu pn. ,,BEZ BARIER”

Część 2- Zorganizowanie w miejscowości położonej na terenie Polski,  atrakcyjnej turystycznie, w Tatrach Polskich 7-dniowego pobytu wspierająco-szkoleniowego dla  uczestników projektu pn. ,,BEZ BARIER” na potrzeby projektu pn. ,,BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Link do BIP PCPR Włoszczowa

Poniżej załączniki do zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia załącznik 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia załącznik 1a do SIWZ

specyfikacja SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ – Umowa

Zal 6_Wykaz_Osob_

Zal 7_Doświadczenie

zał. 3 do SIWZ -wzór oświadczenia dot. wykluczenia

zał. 4 do SIWZ – wzór oświadczenia dot. warunków udziału

zał. 5 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 8

Poniżej pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytanie dot. SIWZ wraz z odpowiedzią

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o grupie kapitałowej.

Informacja z otwarcia ofert

oswiadczenie_grupa_kapitalowa

Informacja o unieważnieniu postępowania Cz. I i II .

unieważnienie cz I i II

Do góry