Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2022

Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

W dniach 28-29 grudnia 2022 r. w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, odbył się kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla obywateli Ukrainy.

W ramach kursu uczestnicy zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabyli wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie udzielić pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli zapewniony dostęp do serwisu kawowego i obiadu, natomiast małoletnie dzieci kursantów znajdowały się pod profesjonalną opieką.

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz apteczkę.

  

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2033

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w załączeniu przedstawia Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2033 – Uchwała Nr XLIV/304/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Do pobrania:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2033

 

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2033” przeprowadzone zostały od dnia 1 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi merytoryczne i opinie dotyczące w/w projektu.

„Bombka świąteczna w barwach polsko-ukraińskich”

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w Konkursie Plastycznym „Bombka świąteczna w barwach polsko-ukraińskich”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie ozdoby choinkowej w barwach polsko-ukraińskich w formie przestrzennej w dowolnym kształcie i przy użyciu dowolnych surowców. Wielkość ozdoby musi pozwolić na powieszenie jej na drzewku choinkowym w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Praca konkursowa będzie oceniana w następujących kategoriach:

  • I kategoria: uczniowie szkół podstawowych (kl. 1 – 4 )
  • II kategoria: uczniowie szkół podstawowych ( kl. 5 – 8)

Po wykonaniu ozdoby należy ją dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia i z podpisanym oświadczeniem do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – do Biura Podawczego mieszczącego się na parterze w pokoju nr 100 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

Na przesyłce należy napisać: Praca na konkurs „Bombka świąteczna w barwach
polsko-ukraińskich”.

Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać w terminie od 1 do 16 grudnia 2022 r. (do godz. 13.30).

Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę:
– pomysłowość;
– jakość i estetykę wykonania;
– poziom trudności wykonania.

W przypadku braku Karty Zgłoszenia lub Oświadczenia, praca nie zostanie zakwalifikowana do oceny przez Komisję Konkursową.

Wykonane przez uczestników konkursu ozdoby zostaną zawieszone na choince w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie. Prace nie podlegają zwrotowi.

Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego: www.powiat-wloszczowa.pl do 20 grudnia 2022 r.

Do pobrania:

Regulamin-KartaZgloszenia-Oswiadczenia-Konkurs-na-Bombke

Zapytanie ofertowe – usługa transportowa

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert  zakresie Usługi transportowej  beneficjentów projektu  Świętokrzyskie dla Ukrainy, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Informacja transport 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE-sig

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Zapytanie ofertowe – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 34 obywateli Ukrainy.

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert w zakresie Zorganizowania i przeprowadzenia kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 34 obywateli Ukrainy, realizowanego w ramach projektu Świętokrzyskie dla Ukrainy, Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Informacja o wyborze-sig

ZAPYTANIE OFERTOWE KPP-sig

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

WZÓR UMOWY(2)

Do góry