Jesteś tutaj:

Miesiąc: wrzesień 2018

Informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego

W związku z  ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe we Włoszczowie bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:

  • elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • faksem na numer 41 39-44-965,
  • pocztą na adres Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10,
    29-100 Włoszczowa
  • osobiście w punkcie podawczym na parterze Urzędu.

Do góry