Jesteś tutaj:

Miesiąc: marzec 2020

Uwaga! trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”. Przeczytaj, jeśli masz trudności z uzyskaniem zaświadczenia z uczelni.

Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

W bieżącym roku znacząco ułatwiliśmy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku!

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

Nawiązując do  sygnalizowanych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (o zaliczeniu semestru albo kontynuowaniu nauki), potrzebnego do rozliczenia udzielonego dofinansowania lub złożenia nowego wniosku o dofinansowanie informujemy, że  realizatorzy programu mają kompetencje do przywrócenia terminu związanego z realizacją programu, w tym na złożenie wniosku lub dostarczenie dokumentów potrzebnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Ponadto, w przypadku konieczności dołączenia skanu zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki do wniosku o dofinansowanie (w sytuacji, gdy uczelnia nie jest dostępna z uwagi na podjęte działania w związku z koronawirusem) dopuszczalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni  o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej informacji zastępuje w SOW wymagany załącznik do czasu odzyskania możliwości uzyskania odpowiedniego, wymaganego dokumentu.

Natomiast warunki przekazania dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia w ramach Modułu II programu, określone są w umowie dofinansowania. Przypominamy – dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia może być wypłacony wtedy, gdy Wnioskodawca wypełni zobowiązania umowne w tym zakresie. Konieczne jest przedłożenie przez Wnioskodawcę informacji o zaliczeniu semestru objętego dofinansowaniem. Uznanie zaliczenia semestru odbywa się na podstawie udokumentowanej informacji o frekwencji (uczestnictwie w zajęciach) lub potwierdzającej, że uczeń/student pobierał naukę w semestrze objętym dofinansowaniem np. poprzez wpis na kolejny semestr, w tym warunkowy, informację o dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej, potwierdzenie zdania egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej, np. w formie oceny itp. Źródłem informacji o zaliczeniu semestru może być np. indeks, wydruk z USOS, zaświadczenie uczelni, itp.

Więcej informacji o wysokości dofinansowania i zasadach przekazania środków w 2020 roku znajduje się w części dot. „Informacje dla studentów”.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią PFRON pod numerem 800 889 777.

WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE POSIEDZENIA SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH POCZĄWSZY OD 16 MARCA 2020r . ZOSTAŁY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

PONADTO POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WE WŁOSZCZOWIE OD 16 MARCA BĘDZIE NIECZYNNY DLA INTERESANTÓW.    

WNIOSKI W SPRAWIE WYDANIA ORZECZEŃ, LEGITYMACJI, ODWOŁANIA MOŻNA POZOSTAWIAĆ W WYSTAWIONEJ PRZED SEKRETARIATEM URNIE.

W PILNYCH SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH KONTAKTU Z PRACOWNIKIEM NALEŻY USTALIĆ WIZYTĘ TELEFONICZNIE POD NR TELEFONU: 41 39 44 979

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej http://www.pcprwloszczowa.pl/wnioski/   

Wszelkie inne informacje udzielane będą przez pracowników drogą telefoniczną oraz mailową

tel. (041) 39 44 979      

e-mail: pzon-wloszczowa@wp.pl

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

UWAGA – WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

Ważny komunikat dla mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego oraz innych osób korzystających z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie

W związku z kolejnymi stwierdzonymi w Polsce przypadkami KORONAWIRUSA SARS-Cov-2 w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczne oraz w trosce o bezpieczeństwo sanitarne, zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego Powiatu, a także innych osób korzystających z usług Centrum oraz Zespołu o ograniczenie do koniecznego minimum osobistych wizyt w siedzibie PCPR oraz PZON, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.

Wizyta w siedzibie Centrum oraz Zespołu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki.

Osoby oczekujące na załatwienie spraw w urzędzie prosimy, by zachowywały odpowiednią odległość – co najmniej 1 metra od innych osób oczekujących.

NUMER TELEFONU

DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE – 41-39-44-993

 DO POWIATOWEGO ZESPOŁU ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WE WŁOSZCZOWIE – 41- 39-44-979

Procedury te będą obowiązywały do odwołania.

Komunikat Aktywny Samorząd 2020r.

Komunikat

Wnioski w ramach programu ,,Aktywny samorząd” można składać od 1 marca 2020r.

Zgodnie z nowymi zasadami programu w 2020r elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

  1. w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosku,
  2. w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o kwotę 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Do góry