Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2021

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Program ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

  1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

– konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji,

  1. osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

– w stopniu znacznym lub

– w stopniu umiarkowanym lub

-traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na:

– wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

-wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu
w wybrane przez uczestnika miejsca;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

-zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

osoby, które posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

– osoby, które posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

– osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany
do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

– 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– 360 godzin rocznie dla:

  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
    na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
    i edukacji.

Osoby zainteresowane, które chciałby skorzystać z usług asystenta muszą wypłnić Karty Zgłoszenia.

Usługa asystenta osobistego jest przyznawana na podstawie Karty Zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełenosprawnej” – edycja 2022, którą należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 10 (budynek Starostwa Powiatowego) do dnia 19 października 2021r. (data wpływu wniosku do instytucji).

W razie pytań, wątpliwości czy trudności z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR Włoszczowa pod numerem 041 39 44 993.

Więcej informacji na stronie:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Do pobrania:

karta-zgloszenia-do-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 Adresatami Programu są członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie osób posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

 Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

 Opieka wytchnieniowa przysługuje osobom wspólnie zamieszkującym gospodarstwo domowe
z osobami niepełnosprawnymi i sprawującym całodobową opiekę nad osobom niepełnosprawną.

 Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie Karty Zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, którą należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 10 (budynek Starostwa Powiatowego) do dnia 19 października 2021r. (data wpływu wniosku do instytucji).

 W razie pytań, wątpliwości czy trudności z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR Włoszczowa pod numerem 041 39 44 993.

 Więcej informacji na stronie:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Do pobrania:

karta-zgloszenia-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

#SzczepimySię – konkurs Wojewody Świętokrzyskiego

#SzczepimySię – konkurs Wojewody Świętokrzyskiego
Podczas briefingu prasowego, odbywającego się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, został ogłoszony konkurs na spot promujący szczepienia przeciwko COVID-19. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu spotu (max 15 sekund), który będzie spełniał warunki i cele konkursu, opublikowaniu go na swoim profilu w jednej z platform społecznościowych oraz przesłaniu wymaganego kompletnego zgłoszenia do organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie. Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach (trzy kategorie wiekowe dla osób indywidualnych oraz osobna kategoria dla organizacji).”
Co tydzień będzie do wygrania 500zł, a nagroda główna wynosi 5 tysięcy złotych. Myślę, że jest to ciekawa propozycja szczególnie dla młodszych, ale nie tylko. Kreatywność naszych obywateli jest przeróżna, co Państwo widzicie śledząc media społecznościowe. Dlatego z góry zachęcam do uczestnictwa w tym konkursie” – dodał wojewoda podczas konferencji.
Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych na „nagrody tygodnia”, jednak nie dłużej niż do 26 listopada 2021 r.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.
Do pobrania:

Informacja dotycząca utworzenia CIDON w Oddziale Świętokrzyskim PFRON

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością
Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).
W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:
▪ programów realizowanych przez PFRON,
▪ projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
▪ obowiązujących systemów orzecznictwa,
▪ dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,
▪ zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
▪ ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
▪ instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych.
Docelowo Centrum informacyjno – doradcze stanie się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, że Centrum będzie również systematycznie rozszerzać swoją ofertę, między innymi o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące. Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronie www.pfron.org.pl
CIDON pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału, nr tel. 41 230 97 05.

Poniżej pełna informacja

notatka prasowa utworzenie CIDON

Termin naboru – Aktywny Samorząd Moduł II

           

KOMUNIKAT

Studencie/Studentko, nie przegap terminu!

 

Wnioski o dofinansowanie studiów w roku akademickim 2021/2022 w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł II przyjmowane są do 10 października 2021r.

Wniosek można złożyć nie wychodząc z domu w formie elektronicznej w System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Szczegóły https://www.pfron.org.pl/…/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

 

Więcej informacji na temat udzielenia dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu: 41-39-44-993 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10.

Do góry