Jesteś tutaj:

Miesiąc: maj 2022

Zapraszamy na Imprezę świadomościową promującą rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z Powiatu Włoszczowskiego

Powiat Włoszczowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zapraszają na Imprezę świadomościową promującą rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z Powiatu Włoszczowskiego, która odbędzie się w niedzielę 29 maja 2022 r, na obiektach Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie. Wydarzenie będzie realizowane w ramach projektu BEZ BARIER, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Więcej „Zapraszamy na Imprezę świadomościową promującą rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z Powiatu Włoszczowskiego”

Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji podsumowującej projekt „BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego pn. „Organizacja i realizacja konferencji podsumowującej projekt „BEZ BARIER”  w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Unieważnienie konferencja

Zapytanie ofertowe – konferencja

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

Do góry