Jesteś tutaj:

Miesiąc: wrzesień 2019

Ogłoszenie – organizacja i realizacja wsparcia edukacyjnego w postaci indywidualnych korepetycji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na:
Ogłoszenie dotyczącego zamówienia na usługi społeczne w zakresie Organizacji i realizacji wsparcia edukacyjnego w postaci indywidualnych korepetycji dla beneficjentów projektu „BEZ BARIER”realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
więcej szczegółów: https://pcprwloszczowa.bip.gov.pl w zakładce – zamówienia powyżej 30 tyś. euro

Zapytanie ofertowe – usługa transportowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na  transport autokarowy w dniu 15 października 2019 r. dla beneficjentów projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe transport

Zapytanie ofertowe -TRANSPORT – wersja dla czytników

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Unieważnienie postępowania – usługa transportowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego usługi transportowej dla beneficjentów projektu  BEZ BARIER” w dniu 15 października 2019 r., na trasie Włoszczowa – Ćmielów – Włoszczowa  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Szczegółowe informacje w załączniku:

Unieważnienie-Usługa transportowa

Unieważnienie postępowania – wynajem sali szkoleniowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie wynajmu sali na szkolenia dla beneficjentów projektu  BEZ BARIER”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Wynajem sali

Unieważnienie postępowania – zakup i dostawa biletów wstępu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie zakupu i dostawy biletów wstępu do Żywego Muzeum Porcelany dla  beneficjentów projektu  BEZ BARIER”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Zakup i dostawa biletów

Informacja o unieważnieniu postępowania – zorganizowanie obiadu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie zorganizowania obiadu dla beneficjentów projektu  BEZ BARIER”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Zorganizowanie obiadu

Informacja o unieważnieniu postępowania – ubezpieczenie NNW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie Ubezpieczenia NNW beneficjentów projektu  BEZ BARIER”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Ubezpieczenie NNW

Informacja o wyborze trenera

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o wynikach postępowania ofertowego  ,, Usługi trenera”  dla beneficjentów projektu  BEZ BARIER”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Świadczenie usług trenera

Aktywny Samorząd 2019

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON zgodnie z uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. przyjął  zmodyfikowany dokument pt. ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku”.
W znowelizowanych w roku bieżącym Kierunkach (……) wprowadzono zadanie C-1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym , która jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia ) lub osób za znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

Impreza świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze

W sobotnie popołudnie ( 7 września 2019 r.) na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno Rekreacyjnego odbyła impreza świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze, w ramach której odbył się  wyjątkowy koncert. Przed publicznością wystąpiła Monika Kuszyńska – wieloletnia wokalistka zespołu Varius Manx, która kilka lat temu rozpoczęła swoją solową karierę. Artystka w 2006 roku uczestniczyła w poważnym wypadku, w skutek którego od 13  lat porusza się na wózku inwalidzkim.Mimo ogromnej tragedii, stara się żyć całkowicie normalnie. Jest czynna zawodowo i założyła rodzinę. Dziś cieszy się życiem i wsparciem męża.

Choć frekwencja na koncercie nie była wysoka, to jednak artystka zaprezentowała się w pełni profesjonalnie. Koncert był bardzo liryczny i osobisty. Prezentowane piosenki opowiadały o   przeżyciach i spostrzeżeniach, a także o tym jak bardzo zmieniło się życie artystki.

Impreza odbywa się w ramach projekt „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do góry