O Nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
Tel./fax 41 39-44-993
www.pcprwloszczowa.pl
e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku 07:30 – 15:30

 

Dyrekcja
osoba pokój telefon
Ilona Nowak
Dyrektor
205 41 39 44 993

 

Zespół organizacyjno – księgowy
osoba pokój telefon
Jolanta Pękala
główny księgowy
114 41 39 44 993
Mariola Suliga
kadry
114 41 39 44 993

 

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
osoba pokój telefon
206 41 39 44 993
Mariola Suliga
konsultant osób niepełnosprawnych
114 41 39 44 993
Zespół ds. pieczy zastępczej
osoba pokój telefon
Małgorzata Sztuka
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
208 41 39 44 993
Bożena Marszałek
koordynator rodzinnej Pieczy Zastępczej
206 41 39 44 993
Agnieszka Sikorska-Koza
psycholog
207 41 39 44 993
41 39 44 310
504 754 393
Zespół Świadczeń, Pomocy Stacjonarnej i Środowiskowej
osoba pokój telefon
Sylwia Glinka
pomoc administracyjna
208 41 39 44 993
Agnieszka Pezda
pomoc administracyjna
208 41 39 44 993
41 39 44 310
504 754 393
Zespół ds. realizacji projektów
osoba pokój telefon
206 41 39 44 993
Zespół Interwencji Kryzysowej
osoba pokój telefon
Agnieszka Sikorska-Koza
psycholog
207 41 39 44 993
41 39 44 310
504 754 393
radca prawny 114  41 39 44 993
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
osoba pokój telefon
Edyta Kisiel
Przewodnicząca
Żeromskiego 28 (ZOZ)  pok 29 41 39 44 979
504 752 876
Joanna Żmuda

Podinspektor

Żeromskiego 28 (ZOZ)  pok 29 41 39 44 979
504 752 876