Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na dostawę produktów wchodzących w skład posiłków regeneracyjnych pomocy niepełnosprawnym beneficjentom projektu BEZ BARIER realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

PRODUKTY

Dodaj komentarz