Jesteś tutaj:

Miesiąc: sierpień 2021

Rekrutacja do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza mężczyzn do udziału w  Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Edycja 2021.

Rekrutacja uczestników trwa cały bieżący rok, zakładamy bowiem ciągłość kolejnych edycji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Oznacza to, iż osoba zainteresowana/zgłoszona, po przejściu wstępnej kwalifikacji do udziału w Programie, będzie mogła dołączyć do istniejącej już grupy w każdej chwili jej trwania. Zajęcia grupowe mają bowiem charakter otwarty.

Pełny cykl Programu dla danego uczestnika wynosi 25 spotkań grupowych + zajęcia indywidualne. Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie po godzinach pracy urzędu (zazwyczaj są to czwartki od godz. 16:00). Spotkania te poprzedzone są spotkaniami indywidualnymi mającymi na celu m.in. kwalifikację osoby do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych.

Przypominamy, iż Program Korekcyjno-Edukacyjny kierowany jest do mężczyzn, którzy nie radzą sobie ze złością, rozładowują napięcia, frustracje poprzez zachowania agresywne, przemocowe w stosunku do osób bliskich. Kierowany jest także do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie.

Uczestnikami Programu mogą być zatem:

  • osoby samodzielnie zgłaszające się,

  • osoby kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności,

  • osoby kierowane przez organy ścigania; objęte procedurą Niebieskiej Karty,

  • osoby kierowane przez inne instytucje i organizacje.

Pomoc i udział w programie są bezpłatne.

Osoby mogą zgłaszać się bez skierowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikiem PCPR:

Agnieszka Sikorska-Koza

Pok. 207 (I piętro) w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie

Tel. 41) 39-44-993 lub 504-754-393

e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl

Do góry