Aktywny samorząd 2021

 

KOMUNIKAT

Aktywny Samorząd 2021

Nabór wniosków

o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł Ii II

W dniu 11 stycznia 2021 roku Zarząd PFRON zatwierdził dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2021 ROKU:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 5. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego, zakupionego w ramach programu,
 6. Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 8. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 9. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 10. Obszar C Zadania 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 11. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II:

– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

ADRESACI PROGRAMU,czyli kto może ubiegać się o dofinansowanie:

osoba niepełnosprawna, która jest mieszkańcem powiatu włoszczowskiego oraz posiada:

Obszar A, Zadanie 1:

 

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. – orzeczenie o niepełnosprawności

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar A, Zadanie 2:

 

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej,

– dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar A, Zadanie 3:

 

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej,

– dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Obszar A, Zadanie 4:

 

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu słuchu,

Obszar B, Zadanie 1:

 

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż.- orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

 Obszar B, Zadanie 2: – pomoc udzielona w ramach obszaru B
Obszar B, Zadanie 3:

 

– umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu wzroku,

Obszar B, Zadanie 4:

 

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. – orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu słuchu,

– trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 

Obszar B, Zadanie 5:

– pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż.–orzeczenie o niepełnosprawności,

Obszar C, Zadanie 1: – znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. – orzeczenie o niepełnosprawności,

– zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie (lub zlecenie NFZ)

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Obszar C, Zadanie 2: – znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. – orzeczenie o niepełnosprawności,
 Obszar C, Zadanie 3 i 4:

 

– stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar C, Zadanie 5:

 

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16r.ż.- orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

– zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie

 

elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

Obszar D:

 

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– aktywność zawodowa,

– pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Moduł II

 

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

– pobierająca naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub posiadająca przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

 

Wnioski można składać w terminie

Moduł I –  od 1 marca do 31 sierpnia 2021 roku

Moduł II –  od 1 marca do 31 marca 2021 roku

(rok akademicki/szkolny 2020/2021)

Moduł II –  od 13września do 10 października 2021 roku

(rok akademicki/szkolny 2021/2022)

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 1. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pok. 114

 

Dodaj komentarz