Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2022

Kompleksowa rehabilitacja po udarze

Jesteś po udarze? Udar nie musi oznaczać końca pracy zawodowej.
Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać?
Możesz się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Szczegółowe informacje  pod numerem telefonu:
(41)230-97-00 oraz (22)50 55 600

E-mail: ork@pfron.org.pl; kielce@pfron.org.pl

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Zapytanie ofertowe „Zakupu i dostawy projektora wraz z ekranem projekcyjnym”

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert w zakresie  Zakupu i dostawy projektora wraz z ekranem projekcyjnym w  ramach  projektu  „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

 

Zapytanie ofertowe – Świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę „Świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego” dla obywateli Ukrainy.

Postępowanie prowadzone  jest  w ramach  Projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Unieważnienie (3)

Zapytanie ofertowe-sig

zalacznik-nr-1-1(1)

zalacznik-nr-2-1

zalacznik-nr-3-1

Kompleksowa rehabilitacja dla osób po amputacjach

Amputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie! Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej w celu przekwalifikowania się. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu: (41)230-97-00 oraz (22)50 55 600

e-mail: ork@pfron.org.pl; kielce@pfron.org.pl

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

NABÓR DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM KURSIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA DOROSŁYCH OBYWATELI UKRAINY/ НАБІР НА УЧАСТЬ У БЕЗКОШТОВНОМУ КУРСІ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ ПОВНОЛІТНІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Lider projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że w dniu 3 października 2022 roku rozpoczyna się nabór do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego dla dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku./ Лідер проекту «Свєнтокшиське для України» – Регіональний Осередок Соціальної Політики Маршалківського Уряду Свєнтокшиського Воєводства інформує, що від 3 жовтня 2022 року розпочинає набір на участь у безкоштовному курсі польської мови як іноземної для повнолітніх громадян України, які проживають на території Свєнтокшиського Воєводства, які перетнули кордон з Польщею від 24 лютого 2022 року.

Konkrety

https://www.swietokrzyskie.pro/nabor-do-udzialu-w-bezplatnym-kursie-jezyka-polskiego-jako-obcego-dla-doroslych-obywateli-ukrainy/

 

Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

W ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 od 10 października 2022 r. realizowany jest dla obywateli Ukrainy kurs języka polskiego dla 6 grup.

Uczestnicy podczas zajęć korzystają z materiałów dydaktycznych w postaci podręcznika
i zeszytu ćwiczeń, dodatkowo zostali wyposażeni w niezbędne przybory: skoroszyt do notatek, długopis i kolorowy zakreślacz.

Zajęcia realizowane są w kilkunastoosobowych grupach, trwają 2 jednostki lekcyjne. Dla jednej osoby przewidzianych jest łącznie 40 godzin szkoleniowych, ukończenie cyklu zajęć zakończone będzie wydaniem stosownego zaświadczenia.

     

Trwa nabór do projektu rehabilitacji kompleksowej

TRWA NABÓR DO PROJEKTU REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje kandydatów
do projektu  „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. To program przekwalifikowania zawodowego, skierowany do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną
do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść na rynek pracy.

Jesteś osobą niepełnosprawną? Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie a chcesz rozpocząć pracę? Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej
w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji.  Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

 

Więcej informacji o Rehabilitacji Kompleksowej znajduje się na http://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/

oraz pod numerem telefonu:

(41) 230-97-00, (22) 50 55 600

 

E-mail:

ork@pfron.org.pl, kielce@pfron.org.pl

Do góry