Aktywny Samorząd

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON przyjął dokument pod nazwą „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania dla osób mieszkających w Powiecie Włoszczowskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.
Niepełnosprawni adresaci programu MODUŁU II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, mogą składać wnioski w następujących terminach:
• od dnia 06 marca 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r. – rok akademicki 2016/2017,
• od dnia 11 września 2017 r. do dnia 10 października 2017 r. – rok akademicki 2017/2018

Równocześnie informujemy, iż wnioski dotyczące MODUŁU I – obszary:

• A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• A zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
• C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
• D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, będą dostępne od dnia 08 maja 2017 r. w siedzibie PCPR oraz na podanej wyżej stronie internetowej. Wnioski te będzie można składać w terminie od 08 maja do 30 sierpnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2017 roku programu „Aktywny samorząd” są zawarte w dokumentach programowych:

Wnioski do pobrania :

Moduł I

Obszar A zadanie 1

Obszar A zadanie 2

Obszar B zadanie 1

Obszar B zadanie 2

Obszar C zadanie 2

Obszar C zadanie 3

Obszar C zadanie 4

Obszar D

Moduł II