Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi trenera na rzecz projektu pn. „BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na   Świadczenie usługi trenera na rzecz projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zapytanie ofertowe TRENER

Załącznik nr 4

Załacznik nr 3

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1

Zapytanie ofert.trener(doc)

 

Dodaj komentarz