Jesteś tutaj:

Miesiąc: sierpień 2019

Zapytanie ofertowe na Dostawę produktów na rzecz projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na Dostawę produktów na rzecz projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe produkty

Załącznik nr 1 produkty

Załącznik nr 2 produkty

Zap.ofert.

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług polegających na pomocy niepełnosprawnym beneficjentom podczas treningów sportowych w ramach projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług polegających na pomocy niepełnosprawnym beneficjentom podczas treningów sportowych w ramach projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Pliki do pobrania :

Zapytanie ofertowe prac.tech.

Zapytanie os.tech.

Załącznik nr 1 os.tech

Załącznik nr 2 os.tech

Załacznik nr 3 os.tech

Załącznik nr 4 os.tech

 

Zapytanie ofertowe : Dostawę odzieży oraz butów sportowych na rzecz projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na Dostawę odzieży oraz butów sportowych na rzecz projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zapytanie ofertowe Świadczenie usługi trenera na rzecz projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na   Świadczenie usługi trenera na rzecz projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

Pliki do pobrania :

Zapytanie ofertowe trener

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na:
Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne na:
 
Część 1 ,,Organizacja i realizacja wsparcia edukacyjnego w postaci indywidualnych korepetycji dla beneficjentów projektu „BEZ BARIER”.
Część 2 ,,Organizacja i realizacja zajęć wspomagających w postaci zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych dla beneficjentów projektu „BEZ BARIER”.
Część 3 ,,Organizacja i realizacja zajęć  rehabilitacyjnych dla beneficjentów projektu „BEZ BARIER”.
na potrzeby projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
więcej szczegółów: https://pcprwloszczowa.bip.gov.pl w zakładce – zamówienia powyżej 30 tyś. euro

Informacja o wyniku postępowania ofertowego pn.: ,, Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o wyniku postępowania ofertowego pn.: ,, Poradnictwo prawne,  w formie dyżuru,  dla beneficjentów projektu  BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zapytanie ofertowe ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER” zgodnie z zapytaniem.

W związku z realizacją projektu ,,BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER” zgodnie z zapytaniem.

Unieważnieniu postępowania ofertowego pn.: „Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego pn.: „Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Unieważnienie zapytania

Do góry