Jesteś tutaj:

Kategoria: Trwałość projektów

Informacja o trwałości projektu BEZ BARIER

W związku z zakończeniem w dniu 30.06.2022 r. projektu pozakonkursowego pn. „BEZ BARIER realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś  9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Partner Wiodący Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10, Włoszczowa

Do pobrania:

informacja trwałość

 

 

 

Do góry