Informacja o bezpłatnym poradnictwie prawnym w ramach projektu „Bez barier”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje , ze w ramach projektu „Bez barier”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, istniej możliwość skorzystania przez beneficjentów projektu z bezpłatnego poradnictwa prawnego w ramach dyżurów w dniach:

04.09.2019

13.09.2019.

18.09.2019

02.10.2019

16.10.2019

30.010.2019

06.11.2019

20.11.2019

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, z pracownikiem Centrum Iloną Piech w celu ustalenia konkretnej godziny spotkania.

Tel. 41 39 44 993

Dodaj komentarz