Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2023

Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków PFRON na 2023 r.

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2023 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie rozpoczyna rozpatrywanie wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne w zakresie: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne oraz likwidację barier.

Do pobrania:

Załącznik Nr 1 turnusy rehabilitacyjne

Załącznik Nr 2. przedmioty ortopedyczne

Załącznik Nr 3. bariery architektoniczne

Załącznik Nr 4. sport, kultura, rekreacja i turystyka

Do góry