Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług polegających na pomocy niepełnosprawnym beneficjentom podczas treningów sportowych w ramach projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług polegających na pomocy niepełnosprawnym beneficjentom podczas treningów sportowych w ramach projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Pliki do pobrania :

Zapytanie ofertowe prac.tech.

Zapytanie os.tech.

Załącznik nr 1 os.tech

Załącznik nr 2 os.tech

Załacznik nr 3 os.tech

Załącznik nr 4 os.tech

 

Dodaj komentarz