Praca


Praca dla psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zatrudni  psychologa – wykształcenie wyższe magisterskie.

Wymiar czasu pracy: umowa o pracę – pełny etat.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt i złożenie dokumentów aplikacyjnych: CV i list motywacyjny.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w godzinach pracy PCPR w pok. 205 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.


Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są przyjmowane tylko i wyłącznie po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko pracy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

https://pcprwloszczowa.bip.gov.pl/ogloszenia-o-naborze/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html