Wyjazd szkoleniowo-integracyjny

WYJAZD SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNY

W terminie 16.08.2016r.-26.08.2016r. odbył się wyjazd szkoleniowo-integracyjny
nad morze do Międzywodzia w ramach projektu „Stopień wyżej”. Wyjazd skierowany był
do dzieci i młodzieży pozostających w pieczy zastępczej i osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą. Uczestników wyjazdu podzielono na  dwie grupy docelowe:

  1. Akademia Twórczego Juniora-dzieci w wieku 7-15 lat
  2. Młodzieżowa Szkoła Liderów-osoby będące w procesie usamodzielnienia oraz osoby powyżej 15 roku życia.

W sumie udział wzięło 21 osób, w tym 10 osób z Młodzieżowej Szkoły Liderów i 11 osób
z Akademii Twórczego Juniora.

Wyjazd zorganizowany był przez partnera projektu, Lokalną Grupę Działania, ,,Region Włoszczowski”. Podczas wyjazdu dla dzieci i młodzieży oprócz wypoczynku, organizowane były zajęcia i warsztaty z podziałem na poszczególne grupy.

Dzieci z grupy Akademii Twórczego Juniora spędzały czas uczestnicząc w warsztatach
i grach terenowych stymulujących rozwój kreatywności i logicznego myślenia oraz
w spotkaniach mających na celu kształtowanie przedsiębiorczości.

Osoby z grupy Młodzieżowej Szkoły Liderów uczestniczyły w warsztatach dotyczących poznania swojego potencjału. Ponadto rozpoczęły współpracę z mentorami usamodzielnienia, których zadaniem będzie pomoc i wsparcie swoich podopiecznych w prawidłowym funkcjonowaniu oraz przystosowaniu do życia społecznego, zawodowego i osobistego.

Dodaj komentarz