Wyjazdowe grupy wsparcia Rytwiany

W dniu, 28.09.2016 roku odbyły się pierwsze wyjazdowe grupy wsparcia skierowane do rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie „Stopień wyżej”. W okresie trwania projektu, tj. do 31.05.2018r. przewidziane jest zorganizowanie sześciu wyjazdów w ciekawe miejsca województwa świętokrzyskiego z zastosowaniem elementu wspomagającego. Pierwsza wycieczka zorganizowana została do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Tematyka poruszana podczas spotkania z psychologiem dotyczyła sposobów pomocy dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Oprócz elementu wspomagającego w postaci wykładu prowadzonego przez psychologa, uczestnicy zwiedzali kompleks klasztorny, Galerię Kamedulską, ogrody klasztorne, muzeum serialu „Czarne chmury” oraz Leśną Pustelnię Matki Bożej Fatimskiej. W wyjeździe wzięło udział 17 osób tworzących pieczę zastępczą.

Wycieczka miała na celu zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz nabycie nowych umiejętności wychowawczych.

Dodaj komentarz