Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 Adresatami Programu są członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie osób posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

 Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

 Opieka wytchnieniowa przysługuje osobom wspólnie zamieszkującym gospodarstwo domowe
z osobami niepełnosprawnymi i sprawującym całodobową opiekę nad osobom niepełnosprawną.

 Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie Karty Zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, którą należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 10 (budynek Starostwa Powiatowego) do dnia 19 października 2021r. (data wpływu wniosku do instytucji).

 W razie pytań, wątpliwości czy trudności z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR Włoszczowa pod numerem 041 39 44 993.

 Więcej informacji na stronie:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Do pobrania:

karta-zgloszenia-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Dodaj komentarz