Jesteś tutaj:

Rok: 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYBÓR OFERTY

,,W związku z realizacją projektu „STOPIEŃ WYŻEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie przedstawia wyniki dotyczące wyboru oferty na Zbiorowy transport autokarowy”

informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe

,,W związku z realizacją projektu „STOPIEŃ WYŻEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Zbiorowy transport autokarowy zgodnie z zapytaniem.”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE

,,W związku z realizacją projektu „STOPIEŃ WYŻEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie przedstawia wyniki dotyczące wyboru oferty na Zbiorowy transport autokarowy”

Informacja o wynikach – transport

Zapytanie ofertowe

,,W związku z realizacją projektu „STOPIEŃ WYŻEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Zbiorowy transport autokarowy zgodnie z zapytaniem.

Zapytanie – transport

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 26 września 2017r. odbyło się Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane w ramach projektu „Stopień wyżej” dla beneficjentów grupy Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Na osobach pełniących funkcję rodziców zastępczych spoczywa odpowiedzialność zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom, które trafiają w ich ręce, dlatego też zadaniem organizowanego szkolenia było przygotowanie i uświadomienie opiekunów zastępczych jak należy postępować podczas wypadku, zakrztuszenia, oparzenia czy też innych sytuacji wpływających bezpośrednio na zagrożenie zdrowia lub życia.

Więcej „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej”

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 29 sierpnia 2017r. odbyło się Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane w ramach projektu „Stopień wyżej” dla beneficjentów grupy Młodzieżowa Szkoła Liderów. Podczas szkolenia uczestnicy uczyli się między innymi oceny zagrożenia i organizacji postępowania na miejscu wypadku, zapewnienia bezpieczeństwa sobie i osobie poszkodowanej, oceny obrażeń u poszkodowanych ponadto zapoznali się z wyposażeniem i praktycznym wykorzystaniem apteczki a także wykonywali praktyczne ćwiczenia obejmujące pracę z apteczką oraz naukę resuscytacji dorosłych i dzieci z wykorzystaniem fantomów oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Więcej „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej”

III Wyjazdowe grupy wsparcia Tokarnia

W dniu 12 czerwca 2017 roku odbyły się trzecie wyjazdowe grupy wsparcia dla beneficjentów projektu „Stopień wyżej”. W jednodniowej wyciecze do Tokarni udział wzięło 14 osób będących uczestnikami grupy Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Zajęcia w ramach grup wsparcia prowadzone były przez psychologa, który podczas mini wykładu poruszał tematykę związaną z zaburzeniami przywiązania u dzieci i młodzieży.

Więcej „III Wyjazdowe grupy wsparcia Tokarnia”

II wyjazdowe grupy wsparcia Chęciny 2017

W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyły się drugie wyjazdowe grupy wsparcia dla beneficjentów projektu „Stopień wyżej”. W jednodniowej wyciecze do Chęcin udział wzięło 11 osób będących uczestnikami grupy Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Zajęcia w ramach grup wsparcia prowadzone były przez psychologa. Podczas wykładu poruszana była tematyka związana z wyznaczaniem granic dziecku bez używania przemocy.

Więcej „II wyjazdowe grupy wsparcia Chęciny 2017”

Do góry