II wyjazdowe grupy wsparcia Chęciny 2017

W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyły się drugie wyjazdowe grupy wsparcia dla beneficjentów projektu „Stopień wyżej”. W jednodniowej wyciecze do Chęcin udział wzięło 11 osób będących uczestnikami grupy Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Zajęcia w ramach grup wsparcia prowadzone były przez psychologa. Podczas wykładu poruszana była tematyka związana z wyznaczaniem granic dziecku bez używania przemocy.


Po spotkaniu z psychologiem uczestnicy zwiedzali położoną w pobliżu Jaskinię Raj. Dzięki uczestnictwie w tego typu wyjazdach rodziny mają szansę wymienić się doświadczeniami związanymi z opieką i wychowaniem swoich podopiecznych, nabyć nowych umiejętności oraz wiedzy jak radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. Ponadto dzięki zastosowaniu elementu wycieczkowego mogą zwiedzić ciekawe miejsca województwa świętokrzyskiego.

Dodaj komentarz