Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 29 sierpnia 2017r. odbyło się Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane w ramach projektu „Stopień wyżej” dla beneficjentów grupy Młodzieżowa Szkoła Liderów. Podczas szkolenia uczestnicy uczyli się między innymi oceny zagrożenia i organizacji postępowania na miejscu wypadku, zapewnienia bezpieczeństwa sobie i osobie poszkodowanej, oceny obrażeń u poszkodowanych ponadto zapoznali się z wyposażeniem i praktycznym wykorzystaniem apteczki a także wykonywali praktyczne ćwiczenia obejmujące pracę z apteczką oraz naukę resuscytacji dorosłych i dzieci z wykorzystaniem fantomów oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz apteczki pierwszej pomocy.

Dodaj komentarz