Zapraszamy do złożenia ofert poprzez formularz elektroniczny dostępny na tej stronie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza postępowanie:
Przygotowanie i dostarczenie paczek z podstawowymi artykułami spożywczymi oraz artykułami czystości i środkami ochrony osobistej w ramach realizacji programu  ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania:
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez formularz elektroniczny dostępny na tej stronie.
Do pobrania protokoły z rozstrzygnięcia:

Dodaj komentarz