Wiadomość dotycząca programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” przez system SOW

Wiadomość dotycząca programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” przez system SOW:
Osoby składające wniosek w ramach w/w programu przez system SOW, proszę o załączenie do wniosku następujących załączników:
– skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
– skan aktu urodzenia dziecka- w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej
– skan  dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
-klauzulę informacyjną, podpisaną oraz zeskanowaną. Druk klauzuli znajduje się jak wzór załącznika we wniosku.
Osoby składajcie wniosek w tradycyjnej wersji papierowej, wniosek jest do pobrania wraz z załącznikami w zakładce ,,Wnioski”  pod nazwą    ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III, nabór centralny 2020″

Dodaj komentarz