KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2019 Nabór wniosków

 

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2019

Nabór wniosków

o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I

W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd PFRON zatwierdził dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępiedo edukacji.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2019 ROKU:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 5. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego, zakupionego w ramach programu,
 6. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 8. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 9. Obszar C Zadania 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 10. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

ADRESACI PROGRAMU,czyli kto może ubiegać się o dofinansowanie:

osoba niepełnosprawna, która jest mieszkańcem powiatu włoszczowskiego oraz posiada:

Obszar A, Zadanie 1:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku    życia – orzeczenie o niepełnosprawności

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu,

 

 

Obszar A, Zadanie 2:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej,

– dysfunkcja narządu ruchu,

 

Obszar A, Zadanie 3:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej,

– dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

 

Obszar A, Zadanie 4:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu słuchu,

 

Obszar B, Zadanie 1:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

 

Obszar B, Zadanie 2:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

 

Obszar B, Zadanie 3:

– umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu wzroku,

 

Obszar B, Zadanie 4:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu słuchu,

– trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 

Obszar B, Zadanie 5:

– pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

 

 

 

 

Obszar C, Zadanie 2:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

 

Obszar C, Zadanie 3 i 4:

– stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 

Obszar C, Zadanie 5:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

– zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

 

Obszar D:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– aktywność zawodowa,

– pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

W bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione  lub w 2018 lub w 2019 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych(dotyczy Modułu I)

Wnioski można składać w terminie

od 13 maja do 31 sierpnia 2019 roku

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 1. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

 

 

Dodaj komentarz