Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2033” przeprowadzone zostały od dnia 1 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi merytoryczne i opinie dotyczące w/w projektu.