„Bombka świąteczna w barwach polsko-ukraińskich”

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w Konkursie Plastycznym „Bombka świąteczna w barwach polsko-ukraińskich”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie ozdoby choinkowej w barwach polsko-ukraińskich w formie przestrzennej w dowolnym kształcie i przy użyciu dowolnych surowców. Wielkość ozdoby musi pozwolić na powieszenie jej na drzewku choinkowym w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Praca konkursowa będzie oceniana w następujących kategoriach:

  • I kategoria: uczniowie szkół podstawowych (kl. 1 – 4 )
  • II kategoria: uczniowie szkół podstawowych ( kl. 5 – 8)

Po wykonaniu ozdoby należy ją dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia i z podpisanym oświadczeniem do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – do Biura Podawczego mieszczącego się na parterze w pokoju nr 100 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

Na przesyłce należy napisać: Praca na konkurs „Bombka świąteczna w barwach
polsko-ukraińskich”.

Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać w terminie od 1 do 16 grudnia 2022 r. (do godz. 13.30).

Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę:
– pomysłowość;
– jakość i estetykę wykonania;
– poziom trudności wykonania.

W przypadku braku Karty Zgłoszenia lub Oświadczenia, praca nie zostanie zakwalifikowana do oceny przez Komisję Konkursową.

Wykonane przez uczestników konkursu ozdoby zostaną zawieszone na choince w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie. Prace nie podlegają zwrotowi.

Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego: www.powiat-wloszczowa.pl do 20 grudnia 2022 r.

Do pobrania:

Regulamin-KartaZgloszenia-Oswiadczenia-Konkurs-na-Bombke