Zapytanie ofertowe – Świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę „Świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego” dla obywateli Ukrainy.

Postępowanie prowadzone  jest  w ramach  Projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Unieważnienie (3)

Zapytanie ofertowe-sig

zalacznik-nr-1-1(1)

zalacznik-nr-2-1

zalacznik-nr-3-1