Zapytanie ofertowe „Zakupu i dostawy projektora wraz z ekranem projekcyjnym”

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert w zakresie  Zakupu i dostawy projektora wraz z ekranem projekcyjnym w  ramach  projektu  „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy