Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

W ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 od 10 października 2022 r. realizowany jest dla obywateli Ukrainy kurs języka polskiego dla 6 grup.

Uczestnicy podczas zajęć korzystają z materiałów dydaktycznych w postaci podręcznika
i zeszytu ćwiczeń, dodatkowo zostali wyposażeni w niezbędne przybory: skoroszyt do notatek, długopis i kolorowy zakreślacz.

Zajęcia realizowane są w kilkunastoosobowych grupach, trwają 2 jednostki lekcyjne. Dla jednej osoby przewidzianych jest łącznie 40 godzin szkoleniowych, ukończenie cyklu zajęć zakończone będzie wydaniem stosownego zaświadczenia.