Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w załączeniu przedstawia Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024 – Uchwała Nr XXXIV/243/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Do pobrania:

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024