Organizacja pobytów wspierająco-szkoleniowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Część 1- Zorganizowanie w miejscowości położonej na terenie Polski,  atrakcyjnej turystycznie nad Polskim Morzem,  7-dniowego pobytu wspierająco-szkoleniowego dla  uczestników projektu pn. ,,BEZ BARIER”

Część 2- Zorganizowanie w miejscowości położonej na terenie Polski,  atrakcyjnej turystycznie, w Tatrach Polskich 7-dniowego pobytu wspierająco-szkoleniowego dla  uczestników projektu pn. ,,BEZ BARIER” na potrzeby projektu pn. ,,BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Link do BIP PCPR Włoszczowa

Poniżej załączniki do zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia załącznik 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia załącznik 1a do SIWZ

specyfikacja SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ – Umowa

Zal 6_Wykaz_Osob_

Zal 7_Doświadczenie

zał. 3 do SIWZ -wzór oświadczenia dot. wykluczenia

zał. 4 do SIWZ – wzór oświadczenia dot. warunków udziału

zał. 5 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 8

Poniżej pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytanie dot. SIWZ wraz z odpowiedzią

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o grupie kapitałowej.

Informacja z otwarcia ofert

oswiadczenie_grupa_kapitalowa

Informacja o unieważnieniu postępowania Cz. I i II .

unieważnienie cz I i II

Dodaj komentarz