Organizacja pobytów wspierająco szkoleniowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Część 1- Zorganizowanie w miejscowości położonej na terenie Polski,  atrakcyjnej turystycznie nad Polskim Morzem,  7-dniowego pobytu wspierająco-szkoleniowego dla  uczestników projektu pn. ,,BEZ BARIER”

Część 2- Zorganizowanie w miejscowości położonej na terenie Polski,  atrakcyjnej turystycznie, w Tatrach Polskich 7-dniowego pobytu wspierająco-szkoleniowego dla  uczestników projektu pn. ,,BEZ BARIER”na potrzeby projektu pn. ,,BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Szczegóły w poniższym linku.

W dniu 31.07.2020r nastąpiło otwarcie ofert. Poniżej informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie o grupie kapitałowej.

Link do zamówienia Organizacja pobytów wspierających BIP

 

 

Dodaj komentarz