Unieważnienie postępowania – wynajem sali szkoleniowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie wynajmu sali na szkolenia dla beneficjentów projektu  BEZ BARIER”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Wynajem sali

Dodaj komentarz