Unieważnienie postępowania – usługa transportowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego usługi transportowej dla beneficjentów projektu  BEZ BARIER” w dniu 15 października 2019 r., na trasie Włoszczowa – Ćmielów – Włoszczowa  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Szczegółowe informacje w załączniku:

Unieważnienie-Usługa transportowa

Dodaj komentarz