Impreza świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze

W sobotnie popołudnie ( 7 września 2019 r.) na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno Rekreacyjnego odbyła impreza świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze, w ramach której odbył się  wyjątkowy koncert. Przed publicznością wystąpiła Monika Kuszyńska – wieloletnia wokalistka zespołu Varius Manx, która kilka lat temu rozpoczęła swoją solową karierę. Artystka w 2006 roku uczestniczyła w poważnym wypadku, w skutek którego od 13  lat porusza się na wózku inwalidzkim.Mimo ogromnej tragedii, stara się żyć całkowicie normalnie. Jest czynna zawodowo i założyła rodzinę. Dziś cieszy się życiem i wsparciem męża.

Choć frekwencja na koncercie nie była wysoka, to jednak artystka zaprezentowała się w pełni profesjonalnie. Koncert był bardzo liryczny i osobisty. Prezentowane piosenki opowiadały o   przeżyciach i spostrzeżeniach, a także o tym jak bardzo zmieniło się życie artystki.

Impreza odbywa się w ramach projekt „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Dodaj komentarz