Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do zatrudnienia. Uczestnikami warsztatu mogą być osoby niepełnosprawne wobec których Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zalecił uczestnictwo w zajęciach warsztatu.
Warsztat przyjmuje i zatwierdza w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, zgłoszenie osób do uczestnictwa w warsztacie.
Na terenie Powiatu Włoszczowskiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowie prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Warsztat posiada placówkę terenową w miejscowości Kossów.
W zajęciach warsztatowych w Ostrowie uczestniczy 26 osób, w Kossowie 15 osób – łącznie warsztat liczy 41 osób.

ADRES:
Caritas Kielecka
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie
Ostrów 57
29-105 Krasocin
tel./ fax: (41) 39 17 533
Placówka terenowa Kossów:
tel. (34) 35 41 086
www.wtz.ostrow.caritas.pl
e-mail: wtz_ostrow@op.pl
KIEROWNIK WARSZTATU: Pan Tomasz Bugajny

Dodaj komentarz