Mity i Stereotypy

OBALMY MITY I STEREOTYPY NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE
Mitów i stereotypów, które usprawiedliwiają i tłumaczą przemoc w rodzinie jest bardzo dużo. Naucz się je rozpoznawać i walcz z nimi! Oto niektóre z nich:

 

Mity i stereotypy

NIEPRAWDĄ jest, że:

PRAWDĄ jest, że

Przemoc to prywatna sprawa rodziny i nikt nie powinien się wtrącać Przemoc jest niedopuszczalna, w polskim prawie stanowi przestępstwo, zatem mamy społeczny obowiązek zgłosić to odpowiednim służbom
Jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył Nikt, bez względu na to co zrobił, czy powiedział nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie. Nikt nie ma prawa krzywdzić innych!
Osoby, które doznają przemocy ze strony bliskich akceptują to Osoby doznające przemocy bronią się, ale ich działania są nieskuteczne. Osoby stosujące przemoc wykorzystują swoją przewagę, by efektywnie kontrolować swoje ofiary
Gdyby sytuacja była taka okropna, to ofiara odeszłaby od sprawcy Przemoc powoduje silny ból i cierpienie u osób, które jej doznają. Osoby te często nie odchodzą z różnych powodów, np. zależność finansowa od sprawcy, trudności mieszkaniowe, przekonania dotyczące małżeństwa, naciski, jakie wywiera sprawca, rodzina, koledzy, sąsiedzi, itd.
To był jednorazowy incydent, to się nie powtórzy Przemoc w rodzinie nie jest czynem jednorazowym. Jeżeli nie podejmie się stanowczych działań, to sytuacja będzie się pogarszać
Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego Przemoc występuje we wszystkich grupach społecznych, bez wyjątku, i to niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej
Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol Picie alkoholu nie zawsze towarzyszy przemocy. Jednak, gdy z nią współistnieje, to i tak sprawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za czyny, jakich dokonuje pod jego wpływem.
Gwałt w małżeństwie nie istnieje Każdy ma prawo decydować o swoim życiu intymnym, bez względu na to czy osoby żyją w związku małżeńskim, czy też nie, mają prawo powiedzieć NIE partnerowi. Wymuszanie stosunków seksualnych jest przestępstwem.

Dodaj komentarz