Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19 lutego – 25 lutego 2018 r.)

Logo programu Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Przed nami kolejny, już 17. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 19 lutego – 25 lutego 2017 r. Bezpłatna pomoc będzie udzielana między innymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

W tegoroczną akcję zaangażowali się asystenci sędziów, referendarze sądowi oraz kuratorzy zawodowi sądów okręgu kieleckiego, którzy od dziś do 25 lutego będą pełnić dyżury i udzielać bezpłatnych porad prawnych na terenie całego regionu.

Więcej informacji, a także szczegółowy harmonogram dyżurów, jakie będą pełnione w poszczególnych miastach województwa świętokrzyskiego, także we Włoszczowie można znaleźć na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Kielcach www.kielce.so.gov.pl.

Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju – dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Dyżury w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10,

tel. 41-39-44-993:

 

Specjalista Data Godzina Miejsce
Funkcjonariusz Policji 21.02

 

13:30 – 14:30

 

Pokój 207

 

23.02. 10:00 – 11:00 Pokój 207
Radca prawny 21.02.  

11:00 – 12:00

 

Pokój 114
Psycholog 21.02.

 

13:30 – 15:00

 

Pokój 207

 

23.02. 10:00 – 12:00

 

Pokój 207

 

Dodaj komentarz